Giải bài 9 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho [?] :...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho [?] :

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [?];

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc mIn là góc [? ];

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHy là góc [?];

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zEt là góc [?] .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90°.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180°.

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(\widehat {xOy} = {90^0}\) thì góc xOy là góc [vuông]

b) Nếu \(\widehat {mIn} = {75^0}\) thì góc mIn là góc [nhọn]

c) Nếu \(\widehat {uHy} = {136^0}\) thì góc uHy là góc []

d) Nếu \(\widehat {zEt} = {180^0}\)thì góc zEt là góc [bẹt].

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close