Giải bài 7 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:a) Nằm trong góc xOy; b) Nằm ngoài góc xOy.

Quảng cáo

Đề bài

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

a) Nằm trong góc xOy;

b) Nằm ngoài góc xOy.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 97 và nêu các điểm nằm trong và ngoài góc xOy.

Lời giải chi tiết

a) Điểm nằm trong góc xOy: A và B

b) Điểm nằm ngoài góc xOy: D và C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close