Giải bài 46.4 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh lớp 6 cần trung bình 2 000 kcal mỗi ngày. Tính theo đơn vị jun (J) thì năng lượng này nằng bao nhiêu ? Biết 1 cal 4,2 J và 1 kcal = 1000 cal.

Quảng cáo

Đề bài

46.4. Một học sinh lớp 6 cần trung bình 2 000 kcal mỗi ngày. Tính theo đơn vị jun (J) thì năng lượng này nằng bao nhiêu ? Biết 1 cal  4,2 J và 1 kcal = 1000 cal.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng toán học để đổi đơn vị.

1 cal = 4,2 J

Lời giải chi tiết

Đổi 2 000 kcal = 2 000 000 cal = 2 000 000 x 4,2 = 8 400 000 J.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close