Giải bài 46.3 trang 74 sách bài tập KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thảo luận với bạn cùng nhóm các nội dung sau

Quảng cáo

Đề bài

46.3. Thảo luận với bạn cùng nhóm các nội dung sau :

a) Hãy nghĩ về các hoạt động của em trong ngày hôm nay phải cần đến năng lượng. Hãy sắp xếp các hoạt động đó theo mức sử dụng năng lượng từ ít nhất đến nhiều nhất.

b) Hãy nghĩ về các cách khác nhau mà em đã sử dụng để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong ngày hôm nay. Đối với mỗi tình huống, xác định nguồn năng lượng đã gây ra di chuyển đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ với cuộc sống.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự liên hệ với bản thân và bạn cùng nhóm.

a. Các hoạt động của em cần sử dụng đến năng lượng

+ Đi bộ đi học

+ Học bài

+ Vệ sinh cá nhân

+ Rửa bát, chén đĩa,...

Mức độ sử dụng năng lượng từ ít đến nhiều: Vệ sinh cá nhân - Rửa bát, chén đĩa - Đi bộ đi học - Học bài

b. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó đi bộ đi học, lên lớp học bài, về nhà ăn uống và rửa bát, chén đĩa.

Tất cả các hoạt động trên đều có năng lượng chuyển từ động năng sang cơ năng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close