Giải bài 4.19 trang 55 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho góc nhọn xOy. Trên cạnh Ox lấy điểm N, trên cạnh Oy lấy điểm M. Gọi I là một điểm trên đoạn thẳng MN.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho góc nhọn xOy. Trên cạnh Ox lấy điểm N, trên cạnh Oy lấy điểm M. Gọi I là một điểm trên đoạn thẳng MN. Qua I kẻ đường thẳng song song với Ox cắt Oy tại A (A khác M và N) và đường thẳng song song với Oy cắt Ox ở B. Chứng minh rằng \(\frac{{MA}}{{MO}} + \frac{{NB}}{{NO}} = 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về định lí Thalès để chứng minh: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

Tam giác MON có AI//ON (gt) nên theo định lí Thalès ta có: \(\frac{{MA}}{{MO}} = \frac{{MI}}{{MN}}\)

Tam giác MON có BI//OM (gt) nên theo định lí Thalès ta có: \(\frac{{NB}}{{NO}} = \frac{{NI}}{{NM}}\)

Do đó, \(\frac{{MA}}{{MO}} + \frac{{NB}}{{NO}} = \frac{{MI}}{{MN}} + \frac{{NI}}{{MN}} = \frac{{MN}}{{MN}} = 1\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close