Giải bài 4.17 trang 55 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE \(\left( {D \in AC,E \in AB} \right)\). Chứng minh DE//BC

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BD, CE \(\left( {D \in AC,E \in AB} \right)\). Chứng minh DE//BC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về tính chất đường phân giác của tam giác để chứng minh: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề với hai đoạn thẳng ấy.

Lời giải chi tiết

Tam giác ABC cân tại A nên \(AB = AC\)

Vì CE là phân giác của góc ACB trong tam giác ABC nên \(\frac{{AE}}{{BE}} = \frac{{AC}}{{BC}}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Vì BD là phân giác của góc ABC trong tam giác ABC nên \(\frac{{AD}}{{DC}} = \frac{{AB}}{{BC}}\) (tính chất đường phân giác của tam giác)

Do đó, \(\frac{{AE}}{{BE}} = \frac{{AD}}{{DC}}\)

Tam giác ABC có: \(\frac{{AE}}{{BE}} = \frac{{AD}}{{DC}}\)  nên ED//BC (định lí Thalès đảo)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close