Bài 40 trang 142 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 142 VBT toán 8 tập 2. Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3 cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước...

Quảng cáo

Đề bài

Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày \(3 cm\), bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.

a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi xe chứa được \(0,06m^3\)?

(Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi). 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính thể tích của lăng trụ đáy là ngũ giác.

Lời giải chi tiết

 a) Từ B kẻ \(BF//CD (F\in DE)\), ta có: 

\(EF=DE-DF=4,20-2,15=2,05(m)\)

\(\begin{array}{l}
{S_{ABCDE}} = {S_{BCDF}} + {S_{ABFE}}\\
{S_{BCDF}} = BC.CD = 2,15.5,10 = 10,965\left( {{m^2}} \right)
\end{array}\)

\({S_{ABFE}} = \frac{1}{2}\left( {BF + AE} \right).EF \)\(= \frac{1}{2}\left( {5,10 + 3,60} \right).2,05 \approx 8,918\left( {{m^2}} \right)\)

Vậy diện tích mặt tấm đổ bê tông là:

\({S_{ABCDE}} = 10,965 + 8,918 \approx 19,88\left( {{m^2}} \right)\)

Thể tích tấm bê tông là: 

\(V ={S_{ABCDE}}.h \approx 19,88. 0,03 = 0,5964 \approx 0,6(m^3)\)

b) Số chuyến xe chở bê tông đến nơi đổ là:

 \(0,6:0,06 = 10\) (chuyến)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài