Bài 4 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 4 trang 58 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 83 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy trình bày ý nghĩa của bức hình. 

Hình 83. Dinh Độc Lập trong ngày Sài Gòn giải phóng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Lời giải chi tiết

Hình ảnh Dinh Độc Lập trong ngày Sài Gòn giải phóng thể hiện:

- Niềm vui mừng của nhân dân Sài Gòn với thắng lợi của quân dân ta.

- Đất nước từ nay bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài