Bài 1 trang 57 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 57 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 78 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a) Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

b) Cho biết ý nghĩa của hội nghị

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Lời giải chi tiết

a)

Bộ Chính trị họp Hội nghị mở rộng quyết định kế hoạch giải phóng miền Nam

b) Ý nghĩa của hội nghị:

- Đưa ra nhận định về tình hình cách mạng Việt Nam.

- Hội nghị đã kịp thời đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

- Nhấn mạnh phải biết chớp thời cơ tiến hành giải phóng miền Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài