Bài 3 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 3 trang 58 tập bản đồ Sử 12. Quan sát hình 82 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy đánh dấu X

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 82 trong SGK kết hợp kiến thức bản thân, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý đúng về: người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập 

☐ Phạm Tuân                             

☐ Nguyễn Văn Trỗi

☐ Bùi Quang Thuận                     

☐ Nguyễn Viết Xuân

Hình 82. Xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập (30 - 4 - 1945)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Lời giải chi tiết

☒ Bùi Quang Thuận

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài