Bài 4 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Những ai là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Quảng cáo

Đề bài

Những ai là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa xã hội không tưởng? Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng.

☐ Môngtexkiơ, Voonte, Rút xô.

☐ Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen.

☐ Canvanh, Luthơ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Lời giải chi tiết

☒ Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close