Bài 1 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng.

Câu 1

Giai cấp tư sản được hình thành từ những lớp người nào?

☐ Những địa chủ, chủ nô.

☐ Những chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ hãng buôn, chủ đồn điền,…

☐ Những công nhân quý tộc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên

Lời giải chi tiết:

☒ Những chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ hãng buôn, chủ đồn điền,…

Câu 2

Giai cấp vô sản có nguồn gốc hình thành từ tầng lớp nào?

☐ Những nô lệ và tù binh.

☐ Những nông dân bị mất đất, thợ thủ công bị phá sản,…

☐ Những công chức nghèo và những người buôn bán nhỏ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên

Lời giải chi tiết:

☒ Những nông dân bị mất đất, thợ thủ công bị phá sản,…

Câu 3

Những hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản là gì?

☐ Bắt giam các chủ xưởng, chủ nhà máy.

☐ Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

☐ Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên

Lời giải chi tiết:

☒ Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close