Bài 3 trang 56 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 56 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 71 – Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Nghị viện trang 185

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 71 – Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Nghị viện trang 185 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy cho biết cuộc đấu tranh đó thuộc phong trào nào? Đánh dấu x vào ô trống trước ý em cho là đúng.

☐ Khởi nghĩa Liông ở Pháp

☐ Phong trào Hiến chương ở Anh

☐ Khởi nghĩa Sơlêdin ở Đức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

☒ Phong trào Hiến chương ở Anh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close