Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 10

  Giải bài 1 trang 53 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 68 - Pie Quyri trong phòng thí nghiệm trang 171 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

 • pic

  Bài 2 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 10

  Giải bài 2 trang 53 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài