Bài 2 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 53 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Câu 1

Sự ra đời của các tổ chức độc quyền cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã đánh dấu bước chuyển biến gì của chủ nghĩa tư bản?

☐ Chủ nghĩa tư bản được hình thành.

☐ Chủ nghĩa tư bản được xác lập.

☐ Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

☐ Chủ nghĩa tư bản bị diệt vong.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Lời giải chi tiết:

☒ Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Câu 2

Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là gì?

☐ Nhiều tổ chức độc quyền ra đời và ngày càng lũng đoạn đời đống kinh tế ở các nước tư bản. Hình thành tầng lớp tư bản tài chính trên cơ sở dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp.

☐ Tính kế hoạch trong sản xuất và sự hợp tác quốc tế giữa các nước tư bản được tăng cường.

☐ Việc xuất khẩu tư bản được đẩy mạnh. Sự tranh chấp thuộc địa trở nên gay gắt. Các mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc.

☐ Đời sống người lao động ở các nước tư bản ngày càng được nâng cao.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Lời giải chi tiết:

☒ Nhiều tổ chức độc quyền ra đời và ngày càng lũng đoạn đời đống kinh tế ở các nước tư bản. Hình thành tầng lớp tư bản tài chính trên cơ sở dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close