Bài 4 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 4 trang 37 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

+) Điền tên các phân khu của địch ở Điện Biên Phủ vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

+) Tô các màu tím, hồng, đỏ lần lượt vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công đợt 1, đợt 2, đợt 3 trên lược đồ.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu và kết thúc ngày nào?

☐ Từ ngày 3 - 12 -1953 đến ngày 13 - 3 - 1954.

☐ Từ ngày 13 - 3 - 1954 đến ngày 7 - 5 - 1954.

☐ Từ ngày 8 - 5 - 1954 đến ngày 21 - 7 - 1954.

☐ Từ ngày 8 - 5 - 1954 đến ngày 21 - 7 - 1954.

Tại mặt trận Điện Biên Phủ quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch?

☐ 16 200 tên.

☐ 12 600 tên.

☐ 26 100 tên.

☐ 21 600 tên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Lời giải chi tiết

Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

* Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu và kết thúc ngày nào?

☒ Từ ngày 13 - 3 - 1954 đến ngày 7 - 5 - 1954.

* Tại mặt trận Điện Biên Phủ quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch?

☒ 16 200 tên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close