Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 35 tập bản đồ Sử 9. Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Nội dung bức ảnh gắn với sự kiện nào?

☐ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

☐ Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch Biên giới

☐ Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến.

☐ Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954.

Phương hướng chiến lược của ta trong Đông - xuân 1953 - 1954 là gì?

☐ Tổ chức tấn công lớn vào đồng bằng Bắc Bộ để tiêu diệt toàn bộ quân địch tại đây.

☐ Mở những đợt tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta.

☐ Giữ thế phòng ngự trên chiến trường, tránh đụng độ với địch để bảo toàn lực lượng.

☐ “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng".

+) Cho biết kế hoạch tác chiến Đông - xuân 1953 - 1954 được đề ra từ hội nghị nào? Thời gian nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc tiến công của chiến lược đông - xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Lời giải chi tiết

* Nội dung bức ảnh gắn với sự kiện nào?

☒ Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông – xuân 1953 – 1954.

* Phương hướng chiến lược của ta trong Đông – xuân 1953 – 1954 là gì?

☒ Mở những đợt tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta.

+) Kế hoạch tác chiến Đông – xuân 1953 – 1954 được đề ra từ hội nghị nào? Thời gian nào?

Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông xuân 1953 – 1954 vào tháng 9 năm 1953.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close