Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 9

  Giải bài 1 trang 21 tập bản đồ Sử 9. Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy điền vào chỗ chấm những địa danh nổ ra khởi nghĩa Yên Bái

 • pic

  Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 9

  Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Sử 9. Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài