Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 35 tập bản đồ Sử 9. Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Từ thu – đông 1953 đến xuân 1955, thực dân Pháp đã đề ra kế hoạch quân sự nào ở Đông Dương?

☐ Kế hoạch Rơ-ve.

☐ Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi.

☐ Kế hoạch Na-va.

☐ Kế hoạch Sa-lăng.

+) Âm mưu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch trên là gì?

☐ Giữ thế phòng ngự chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.

☐ Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương và kết thúc chiến tranh.

☐ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta và khóa chặt biên giới Việt – Trung.

☐ Từng bước rút khỏi chiến tranh ở Đông Dương để cho Mĩ nhảy vào thay thế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ

Lời giải chi tiết

+) Từ thu – đông 1953 đến xuân 1955, thực dân Pháp đã đề ra kế hoạch quân sự nào ở Đông Dương?

☒ Kế hoạch Na-va.

+) Âm mưu của Pháp trong việc thực hiện kế hoạch trên là gì?

☒ Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương và kết thúc chiến tranh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close