Bài 4 trang 26 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy thống kê những nội dung thích hợp vào bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ (hình 13) trong SGK, hãy thống kê những nội dung thích hợp vào bảng sau:

Tên nước

Năm giành được độc lập

Tên nước

Năm giành được độc lập

Ha-i-ti

1804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Khu vực Mỹ Latinh

Lời giải chi tiết

Tên nước

Năm giành được độc lập

Tên nước

Năm giành được độc lập

Ha-i-ti

1804

Côm-lôm-bi-a

1819

Mê-hi-cô

1821

Ê-cu-a-đo

1830

Goa-tê-ma-na

1821

Pê-ru

1821

Hôn-đu-rat

1821

Braxin

1822

Ni-ca-ra-goa

1821

Bô-li-vi-a

1825

Pa-na-ma

1821

Pa-ra-goay

1811

Đô-mi-na-ca

1844

Chi-lê

1818

Vê-nê-xu-ê-la

1811

Ác-hen-ti-na

1816

 

 

U-ru-goay

1828

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài