Bài 4 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 15 tập bản đồ Sử 11. Trình bày tóm tắt những nét chính của cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền Xô viết

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi quan sát lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã được học, em hãy trình bày tóm tắt những nét chính của cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền Xô viết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Lời giải chi tiết

Chính quyền Xô viết thực hiện chính sách cộng sản thời chiến. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Liên Xô từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng cách mạng trong và ngoài nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close