Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 14 Tập bản đồ Sử 11. Quan sát hình trên (bên trái) và dựa vào nội dung SGK

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình trên (bên trái) và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

- Cho biết tình trạng quân đội Nga trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

- Theo em, nội dung bức tranh đó còn phản ánh tình hình nước Nga như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Lời giải chi tiết

- Quân đội Nga liên tiếp thua trận, chịu tổn thât hết sức nghiêm trọng cả về người và của.

- Nước Nga đang tiến sát tới một cuộc cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close