Bài 3 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 14 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian sao cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga vào bảng sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền thời gian sao cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga vào bảng sau:

Thời gian

Nội dung lịch sử

1914

 

2-1917

 

7-10-1917

 

24-10-1917

 

1918

 

1918

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 9. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung lịch sử

1914

Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

2-1917

9 vạn nữ công nhân thủ đô Pê-tơ-rô-grat biểu tình.

7-10-1917

Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

24-10-1917

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ.

1918

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi trên phạm vi cả nước

1918

Quân đội 14 nước đế quốc can thiệp vào nước Nga

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close