Bài 2 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Sử 11. Quan sát hình trên và dựa vào nhận thức của mình, cho biết nội dung bức tranh và ý nghĩa của việc làm đó

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình trên (bên phải) và dựa vào nhận thức của mình, em hãy cho biết nội dung bức tranh thể hiện điều gì và ý nghĩa của việc làm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết

Lời giải chi tiết

- Nội dung bức tranh: Áp phích năm 1920 – “Bạn đã ghi tên tình nguyện chưa?”

- Ý nghĩa: Cuộc chiến tranh đế quốc đã vận động nhiều người tham gia tại Nga và gây nên nhiều tổn thất nặng nề.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close