Bài 4 trang 144 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 144 vở bài tập toán 8 tập 1. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n - giác đều.

Quảng cáo

Đề bài

Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, \(n\) - giác đều. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

+) Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh: \((n-2).180^o\).

+) Số đo một góc của đa giác đều n cạnh: \(\dfrac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\).

Lời giải chi tiết

Tổng số đo các góc của hình \(n\)- giác bằng \((n - 2).180^{\circ}\)

Do đó mỗi góc của hình \(n\)- giác đều bằng \(\dfrac{\left ( n-2 \right ).180^{\circ}}{n}\)

Áp dụng công thức trên với \(n=5, n=6\) ta được:

- Số đo mỗi góc của ngũ giác đều bằng \(\dfrac{\left ( 5-2 \right ).180^{\circ}}{5}=108^0\)

- Số đo mỗi góc của lục giác đều bằng \(\dfrac{\left ( 6-2 \right ).180^{\circ}}{6} = 120^{\circ}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close