Bài 3 trang 144 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 144 vở bài tập toán 8 tập 1. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức sau: 

- Tổng số đo các góc của đa giác \(n\) cạnh là \(\left( {n - 2} \right){.180^o}\)

- Số đo một góc của đa giác đều \(n\) cạnh là \(\dfrac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\).

- Số đường chéo của đa giác \(n\) cạnh là \(\dfrac{{n\left( {n - 3} \right)}}{2}\). 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close