Bài 1 trang 143 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 143 vở bài tập toán 8 tập 1. Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau a) Có tất cả các cạnh bằng nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau;

b) Có tất cả các góc bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hình thoi có \(\widehat A = {60^o}, \widehat B = {120^o}\) có tất cả các cạnh bằng nhau, nhưng không có tất cả các góc bằng nhau nên không là tứ giác đều.

b) Hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB=3cm, BC=2cm\) có tất cả các góc bằng nhau, nhưng không có tất cả các cạnh bằng nhau nên không là tứ giác đều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close