Bài 4 trang 104 SBT sử 11

Giải bài 4 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh hệ quả của hai bản hiệp ước 1862 và 1874.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh hệ quả của hai bản hiệp ước 1862 và 1874.

Hiệp ước 1862

Hiệp ước 1874

- Về lãnh thổ, chủ quyền:

 

- Về tài chính, thương mại:

- Về lãnh thổ, chủ quyền:

 

- Về tài chính, thương mại:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 19 và mục I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

Lời giải chi tiết

Hiệp ước 1862

Hiệp ước 1874

- Về lãnh thổ, chủ quyền:

+ Nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp.

+ Mở cửa biển tạo điều kiện cho Pháp dễ dàng đưa quân sang tấn công ta nhanh hơn.

+ Triều Nguyễn mất đi 1/2 vựa lúa lớn nhất cả nước.

- Về tài chính, thương mại:

+ Cho phép các thương thuyền và chiến thuyền của Pháp hoạt động trên sông Cửu Long tới Campuchia.

+ Bồi thường chiến phí làm cho lực lượng trong nước càng yếu hơn, nghèo hơn.

=> Triều Nguyễn vì quyền lợi giai cấp đã quên đi nền độc lập dân tộc. Là cơ sở cho thực dân Pháp xâm lược lâu dài nước ta.

- Về lãnh thổ, chủ quyền:

+ Đây là văn bản bán nước thứ 2 của triều Nguyễn.

+ Triều đình mất đi vựa lúa lớn nhất của cả nước, làm cho thực lực trong nước càng yếu đi, ngược lại pháp mạnh lên, tạo điều kiện đẩy mạnh Pháp xâm lược nước ta.

- Về tài chính, thương mại:

+ Người Pháp được tự do buôn bán ở các tỉnh Nam Kì.

+ Triều đình mất 1 phần quan trọng về lãnh thổ ngoại giao, thương mại.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 105 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 105 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy hoàn thiện vào bảng sau về nguyên nhân sâu xa và duyên cớ thực dân Pháp tiến hành các cuộc tấn công Bắc Kì

 • Bài 6 trang 106 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 106 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy hoàn thiện hệ thống kiến thức về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884

 • Bài 3 trang 104 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Bài 2 trang 104 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Bài 1 trang 102 SBT sử 11

  Giải bài 1 trang 102 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close