Bài 1 trang 102 SBT sử 11

Giải bài 1 trang 102 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Sau khi chiếm được 6 tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

A. Tìm cách xoa dịu nhân dân

B. Đối phó với sự phản ứng của triều đình nhà Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì

D. Ngừng kế hoạch mở rộng cuộc chiến để củng cố lực lượng

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Lời giải chi tiết:

Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy cai trị, biến nơi đây thành bàn đạp chuẩn bị mở rộng cuộc chiến tranh ra cả nước.

Chọn C

Đứng trước vận nước nguy nan, ai là người đã mạnh dạn, dâng lên triều đình bản điều trần, bày tỏ ý kiến duy tân đất nước

A. Nguyễn Tri Phương

B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết

D. Hoàng Diệu

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

Lời giải chi tiết:

Nguyễn Trường Tộ, đã mạnh dạn dâng lên triều đình những bản điều trần, bày tỏ ý kiến cải cách duy tân. Nhưng phần lớn các đề nghị cải cách đã không được thực hiện.

Chọn B

Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội (lần thứ nhất) vào năm nào?

A. Năm 1858

B. Năm 1873

C. Năm 1862

D. Năm 1874

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Lời giải chi tiết:

Mờ sáng 20-11-1873, quân Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội

Chọn B

Thực dân Pháp đã viện cớ nào để tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

A. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách "bế quan tỏa cảng"

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết vụ "Đuy Puy"

D. Nhà Nguyễn phản đối những chính sách ngang ngược của Pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

Lời giải chi tiết:

Chớp cơ hội triều Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-puy” đang gây rối ở Hà Nội, thực dân Pháp ở Sài Gòn phái Đại úy Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc.

Chọn C

Vì sao quân đội triều đình nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội năm 1873?

A. Triều đình đã đầu hàng

B. Quân triều đình chống cự yếu ớt

C. Triều đình đã thực hiện chiến thuật phòng thủ, dựa vào thành đợi giặc, chưa kết hợp với nhân dân để giải quyết

D. Triều đình lo đối phó với phong trào đấu tranh của nhân dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

Lời giải chi tiết:

Quân đội triều đình nhanh chóng thất thủ tại thành Hà Nội năm 1873 vì triều đình đã thực hiện chiến thuật phòng thủ, dựa vào thành đợi giặc, chưa kết hợp với nhân dân để giải quyết

Chọn C

Nguyên nhân thắng lợi của nhân dân ta trong trận Cầu Giấy cuối năm 1873 là:

A. Có sự chi viện rất lớn của quân đội nhà Thanh

B. Có sự chỉ đạo đúng đắn của triều đình nhà Nguyễn

C. Sự mưu trí, dũng cảm của quân đội triều đình do Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy, phối hợp với cuộc chiến đấu của quân dân ta ở các địa phương

D. Quân Pháp không thông thuộc địa hình

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874

Lời giải chi tiết:

Thừa lúc Gác-ni-ê đem quân xuống đánh Nam Định, việc canh phòng Hà Nội sơ hở, quân ta do Hoàng Tá Viêm chỉ huy (có sự phối hợp với đội quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc) từ Sơn Tây kéo về Hà Nội, hình thành trận tuyến bao vây quân địch. Nghe tin đó, Gác-ni-ê đem quân đuổi theo. Rơi vào ổ phục kích của quân ta tại khu vực Cầu Giấy, toán quân Pháp, trong đó có cả Gác-ni-ê đã bị tiêu diệt.

Chọn C

Triều đình Huế đã làm gì sau chiến thắng của quân dân ta tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)

A. Kí hiệp ước Giáp Tuất (1874)

B. Tổ chức lãnh đạo nhân dân kháng chiến

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu tiếp tục chỉ huy cuộc kháng chiến

D. Tiến hành canh tân đất nước

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874

Lời giải chi tiết:

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất khiến cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi; ngược lại, làm cho thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng. Triều đình Huế lại kí kết Hiệp ước năm 1874 (Hiệp ước Giáp Tuất), theo đó quân Pháp rút khỏi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì, nhưng vẫn có điều kiện tiếp tục xây dựng cơ sở để thực hiện các bước xâm lược về sau.

Chọn A

Nguyên nhân thực dân Pháp đem quân tấn công Hà Nội lần thứ hai (1882) là:

A. Triều đình Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh (Trung Quốc), vi phạm hiệp ước 1874.

B. Vì nhu cầu thị trường, nguyên liệu, nhân công và lợi nhuận trong giai đoạn phát triển lên chủ nghĩa đế quốc của nước Pháp.

C. Để trả thù cho việc Gác-ni-ê bị giết

D. Triều đình Nguyễn không trả đủ chiến phí cho Pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882-1883)

Lời giải chi tiết:

Từ những năm 70 của thế kỉ XIX, nước Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Yêu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công và lợi nhuận được đặt ra ngày càng cấp thiết. Thực dân Pháp ráo riết xúc tiến âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam.

Chọn B

Viên sĩ quan Pháp chỉ huy cuộc tấn công Hà Nội lần thứ hai (1882) là: 

A. Gác-ni-ê

B. Bô-na

C. Giơ-nuy-i

D. Ri-vi-e

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882-1883)

Lời giải chi tiết:

Ngày 3-4-1882, quân Pháp do Đại tá hải quân Ri-vi-e chỉ huy bất ngờ đổ bộ lên Hà Nội. Ngày 25-4, sau khi được tăng thêm viện binh, chúng gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, yêu cầu quân đội triều đình hạ vũ khí, giao thành trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Chọn D

Sự kiện nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược của Pháp:

A. Quân Pháp tấn công và chiếm Thuận An

B. Triều đình kí hiệp ước Hác - măng (1883) 

C. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ nhất (1873)

D. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ 2 (1882)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng

Lời giải chi tiết:

Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xâm lược của Pháp là triều đình kí hiệp ước Hác - măng (1883).

Chọn B 

Hiệp ước nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất

B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hác - măng

D. Hiệp ước Patơnốt

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng

Lời giải chi tiết:

Hiệp ước đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam là hiệp ước Patơnốt.

Chọn D

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 104 SBT sử 11

  Giải bài 2 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Bài 3 trang 104 SBT sử 11

  Giải bài 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy nối thông tin ở cột A với cột B sao cho phù hợp

 • Bài 4 trang 104 SBT sử 11

  Giải bài 4 trang 104 sách bài tập Lịch sử 11. So sánh hệ quả của hai bản hiệp ước 1862 và 1874.

 • Bài 5 trang 105 SBT sử 11

  Giải bài 5 trang 105 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy hoàn thiện vào bảng sau về nguyên nhân sâu xa và duyên cớ thực dân Pháp tiến hành các cuộc tấn công Bắc Kì

 • Bài 6 trang 106 SBT sử 11

  Giải bài 6 trang 106 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy hoàn thiện hệ thống kiến thức về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close