Giải bài 3 trang 9 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 2.2 trong SGK, hãy trả lời những câu hỏi sau: 1. Dựa vào đâu để phân biệt độ cao khác nhau của địa hình? 2. Hãy xác định trên bản đồ và ghi chú những khu vực địa hình có độ cao từ 5 000 m trở lên. 3. Hãy kể tên một số con sông lớn của châu Á. 4. Hãy xác định vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra. 5. Hãy kể tên bốn đại dương của thế giới.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 2.2 trong SGK, hãy trả lời những câu hỏi sau:

1. Dựa vào đâu để phân biệt độ cao khác nhau của địa hình?

2. Hãy xác định trên bản đồ và ghi chú những khu vực địa hình có độ cao từ 5 000 m trở lên.

3. Hãy kể tên một số con sông lớn của châu Á.

4. Hãy xác định vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra.

5. Hãy kể tên bốn đại dương của thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2.2 trong SGK để hoàn thành bài tập.

Hình 2.2.  Bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, than trên thế giới

Lời giải chi tiết

1. Dựa phân tầng độ cao trong bảng chú giải để phân biệt độ cao khác nhau của địa hình.

2. Những khu vực địa hình có độ cao từ 5 000 m trở lên: dãy An-đét (Nam Mỹ), khu vực Trung Á.

3. Một số con sông lớn của châu Á: sông Lê-na, sông Hoàng Hà, sông Mê Công,...

4. Vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra: nằm ở phía bắc của châu Phi (đường chí tuyến Bắc chạy qua).

5. Bốn đại dương của thế giới: Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Loigiahay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close