Giải bài 2 trang 8 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy đặt tên cho các hình ảnh sau bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp trong hộp bên dưới, sau đó lựa chọn các kí hiệu A, B, C, D, Đ, E tương ứng ghi vào khoảng trống mỗi hình.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đặt tên cho các hình ảnh sau bằng cách lựa chọn cụm từ thích hợp trong hộp bên dưới, sau đó lựa chọn các kí hiệu A, B, C, D, Đ, E tương ứng ghi vào khoảng trống mỗi hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close