Bài 3 trang 75 SBT sử 11

Giải bài 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 11. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào? So sánh với quá trình phát xít hóa ở Đức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Lời giải chi tiết

* Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như sau:

- Nhiều công ty độc quyền xuất hiện như Mít-xưi và Mít-su-bi-si... giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật.

- Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã thi hành một số chính sách xâm lược và bành trướng mạnh mẽ. Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) kết thúc với sự thất bại của đế quốc Nga.

- Tuy tiến lên chủ nghĩa tư bản, nhưng Nhật Bản vẫn duy trì thế lực của giới võ sĩ Samurai. Đây nhân tố quan trọng khiến cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản mang tính chất “phong kiến quân phiệt”.

* So sánh với quá trình phát xít hóa ở Đức:

- Ở Đức, quá trình phát xít hóa diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị chuyển sang chế độ độ tài phát xít. Ở Nhật Bản, do tồn tại sẵn chế độ Thiên Hoàng, quá trình phát xít hóa chính ra quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

- Quá trình phát xít hóa ở Đức diễn ra trong thời gian ngắn hơn. Ở Nhật Bản quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập kỉ 30 thông qua những cuộc đảo chính giữa các tập đoàn tư bản và các thế lực quân phiệt của những người lao động diễn ra quyết liệt.

Loigiaihay.com

 

 

  • Bài 2 trang 74 SBT sử 11

    Giải bài 2 trang 74 sách bài tập Lịch sử 11. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng (1929 - 1933), giới cầm quyền Nhật Bản đã

  • Bài 1 trang 73 SBT sử 11

    Giải bài 1 trang 73 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài