Bài 2 trang 74 SBT sử 11

Giải bài 2 trang 74 sách bài tập Lịch sử 11. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng (1929 - 1933), giới cầm quyền Nhật Bản đã

Quảng cáo

Đề bài

Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng (1929 - 1933), giới cầm quyến Nhật Bản đã thực hiện những chính sách như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Khủng hoảng kinh tế (1929-1933) và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước Nhật Bản

Lời giải chi tiết

Để thoát khỏi khủng hoảng và giải quyết khó khăn thiếu nguyên nhiên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, chính phủ Nhật đã thực hiện quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược.

- Đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa:

+ Diễn ra sự kết hợp giữa chủ nghĩa quân phiệt và chiến tranh xâm lược.

+ Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật kéo dài trong thập niên 30.

- Song song với quá trình quân phiệt hóa, Nhật đẩy mạnh chiến tranh xâm lược thuộc địa:

+ Năm 1931, Nhật đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, biến đây thành bàn đạp để tấn công châu Á.

+ Nhật Bản thực sự trở thành lò lửa chiến tranh ở châu Á.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 75 SBT sử 11

    Giải bài 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 11. Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

  • Bài 1 trang 73 SBT sử 11

    Giải bài 1 trang 73 sách bài tập Lịch sử 11. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng

Quảng cáo
list
close
Gửi bài