Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức ảnh bên, em hãy:

- Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử này.

- Cho biết những việc làm của nhân vật trên, ý nghĩa của những việc làm đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm

Lời giải chi tiết

* Những việc làm của Pri-đi pha-nô-mi-ông và ý nghĩa:

- Pri-đi Pha-nô-mi-ông là thủ lĩnh Đảng Nhân dân ở Xiêm, linh hồn của cách mạng năm 1932.

- Ông chủ trương thực hiện các cải cách tư sản về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ông không đi tới một nền dân chủ triệt để, mà chủ trương duy trì ngôi vua cùng với sự thiết lập nghị viện, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close