Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bức ảnh bên, em hãy:

- Điền vào chỗ chấm (…) ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử này.

- Nêu những nét chính về công lao đóng góp của nhân vật lịch sử đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a


Lời giải chi tiết

 * Những nét chính về công lao đóng góp của A. Xu-các-nô:

- Xu-các-nô là lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc In-đô-nê-xi-a, người sáng lập Đảng Dân tộc In-đô-nê-xi-a. Ông đã lãnh đạo nhân dân kiên quyết đấu tranh đòi thực dân Hà Lan trao trả độc lập cho In-đô-nê-xi-a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close