Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Sử 11. Hãy cho biết chủ trương trong phong trào đấu tranh của Xu-các-nô

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết chủ trương trong phong trào đấu tranh của Xu-các-nô

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a

Lời giải chi tiết

* Chủ trương trong phong trào đấu tranh của Xu-các-nô:

- Đoàn kết các lực lượng dân tộc, chống đế quốc, đấu tranh bằng con đường hòa bình và bằng phong trào bất hợp tác với chính quyền thực dân.

Kiên quyết đấu tranh đòi thực dân Hà Lan trao trả độc lập cho In-đô-nê-xi-a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close