Giải Bài 3 trang 16, 17 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp. Hãy tính nhẩm: a) 321-96 b) 1 454-997; c) 561-195; d) 2 572-994.

Quảng cáo

Đề bài

Có thể tính nhẩm hiệu bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp.

Hãy tính nhẩm:

a) 321 - 96

b) 1 454 - 997

c) 561 - 195

d) 2 572 - 994.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số sao cho số trừ mới là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

- Lấy Số bị trừ mới trừ đi số trừ mới.

Lời giải chi tiết

a) 321 - 96=(321+4)-(96+4)= 325 - 100=225

b) 1 454 - 997 = (1 454+3)-(997+3) = 1 457 - 1 000=457

c) 561 - 195 = (561+5)-(195+5) = 566 - 200 = 366

d) 2 572 - 994 = (2 572+6)-(994+6) = 2 578 - 1 000 = 1 578

Quảng cáo
close