Giải Bài 2 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác. Hãy tính nhẩm:a) 79+65; b) 996+45; c) 37+198; d) 3 492+319.

Quảng cáo

Đề bài

Có thể tính nhẩm tổng bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác.

Hãy tính nhẩm:

a) 79+65

b) 996+45

c) 37+198

d) 3 492+319.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tách số bé hơn thành hai số sao cho số lớn hơn cộng với một trong hai số đó bằng một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

- Cộng thêm số còn lại sau khi tách.

Lời giải chi tiết

a) 79+65 = 79+ (21+44) = (79+21)+44 = 100+44 = 144

b) 996+45 = 996 +(4+41) = (996+4)+41 = 1000+41 = 1041

c) 37+198 = (35+2)+198 = 35+(2+198) = 35+200 = 235

d) 3492+319 = 3492+ (8+311) = (3492+8)+311 = 3500+311 =3811

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close