Giải Bài 1 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính: a) 127+39+73; b) 417-17-299; c) 135+360+65+40; d) 981-781+29

Quảng cáo

Đề bài

Tính

a) 127+39+73

b) 417-17-299;

c) 135+360+65+40;

d) 981-781+29

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng tính chất giao hoán.

- Sử dụng tính chất kết hợp.

Lời giải chi tiết

a)

  127+39+73

=127+73+39

=(127+73)+39

=200+39

=239

b)

   417-17-299

=(417-17)-299

=400-299

=101

c)

   135+360+65+40

=(135+65)+(360+40)

=200+400

=600

d)

   981-781+29

=(981-781)+29

=200+29

=229

Quảng cáo
close