Giải bài 3 trang 108 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo

Tỉ lệ phần trăm kết quả phỏng vấn 1 000 khách hàng về sự lựa chọn món ăn của một cửa hàng được thể hiện trong biểu đồ sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tỉ lệ phần trăm kết quả phỏng vấn 1 000 khách hàng về sự lựa chọn món ăn của một cửa hàng được thể hiện trong biểu đồ sau:

 

Nếu một người muốn kinh doanh ẩm thực thì người đó nên ưu tiên chọn món ăn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về phân tích dữ liệu hỗ trợ cách giải quyết vấn đề: Phân tích dữ liệu của biểu đồ thống kê giúp nắm bắt các thông tin, hỗ trợ đề xuất các quyết định hợp lí, hiệu quả và thuyết phục.

Lời giải chi tiết

Vì \(45\%  > 25\%  > 18\%  > 12\% \), do đó ta thấy món phở được chọn là nhiều nhất ở cửa hàng.

Vậy nếu một người muốn kinh doanh ẩm thực thì người đó nên ưu tiên chọn món phở.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close