Giải bài 1 trang 107 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo

Biểu đồ thống kê sau cho biết tỉ lệ phần trăm đóng góp của Việt Nam vào tổng thu nhập của thế giới qua các năm.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Biểu đồ thống kê sau cho biết tỉ lệ phần trăm đóng góp của Việt Nam vào tổng thu nhập của thế giới qua các năm.

 

(Nguồn: worldbank.org)

a) Chuyển đổi dữ liệu từ biểu đồ trên thành bảng thống kê.

b) Chuyển đổi dữ liệu từ biểu đồ trên thành biểu đồ đoạn thẳng.

c) Cho biết xu thế về tỉ lệ đóng góp của Việt Nam vào tổng thu nhập của thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng để vẽ:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau: trục ngang ghi mốc thời gian, trục dọc: Chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia.

Bước 2: Tại mỗi mốc thời gian trên trục ngang, đánh dấu một điểm cách mốc thời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng chính bằng số liệu của thời gian đó (tương ứng với khoảng chia trên trục dọc), tương tự như vậy với các mốc thời gian còn lại. Vẽ các đoạn thẳng nối các điểm tương ứng, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi của số liệu theo thời gian.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ: Ghi tên biểu đồ, ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột (nếu cần).

+ Sử dụng kiến thức về phân tích dữ liệu hỗ trợ cách giải quyết vấn đề: Phân tích dữ liệu của biểu đồ thống kê giúp nắm bắt các thông tin, hỗ trợ đề xuất các quyết định hợp lí, hiệu quả và thuyết phục.

Lời giải chi tiết

a) Chuyển đổi dữ liệu từ biểu đồ trên thành bảng thống kê:

Năm

Tỉ lệ phần trăm

2012

0,26

2013

0,28

2014

0,3

2015

0,32

2016

0,34

2017

0,35

2018

0,36

b) Chuyển đổi dữ liệu từ biểu đồ trên thành biểu đồ đoạn thẳng:

 

c) Xu thế về tỉ lệ đóng góp của Việt Nam vào tổng thu nhập của thế giới là tăng dần theo từng năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close