Giải bài 2 trang 107 sách bài tập toán 8 - Chân trời sáng tạo

Tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của Việt Nam từ năm 2013 đến 2016 được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tỉ lệ diện tích đất rừng trên tổng diện tích đất của Việt Nam từ năm 2013 đến 2016 được biểu diễn trong biểu đồ sau:

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ trên theo mẫu sau:

Năm

Việt Nam

2013

?

2014

?

2015

?

2016

?

b) Cho biết diện tích của Việt Nam là 33 134,4 nghìn ha. Tính diện tích đất rừng của Việt Nam năm 2015.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính diện tích đất rừng năm 2015, lấy 33 134,4 nghìn ha nhân với số phần trăm diện tích đất rừng năm 2015.

Lời giải chi tiết

a) Lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ trên theo mẫu sau:

Năm

Việt Nam

2013

42,13%

2014

41,65%

2015

42,45%

2016

43,41%

b) Diện tích đất rừng của Việt Nam năm 2015 là: \(42,45\% .33\;134,4 \approx 14\;065,6\) nghìn ha 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close