Bài 29 trang 134 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 134 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O ; 20cm) và (O’ ; 15cm) cắt nhau tại A và B...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn \((O;\ 20cm)\) và \((O'; 15cm)\) cắt nhau tại \(A\) và \(B\). Tính đoạn nối tâm \(OO'\), biết rằng \(AB=24cm.\) (Xét hai trường hợp: \(O\) và \(O'\) nằm khác phía đối với \(AB;\ O\) và \(O'\) nằm cùng phía đối với \(AB\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ dây chung của hai đường tròn rồi dùng tính chất đường nối tâm  là đường trung trực của dây chung.

Lời giải chi tiết

Gọi \(I\) là giao điểm của \(OO'\) và \(AB.\) Theo tính chất hai đường tròn cắt nhau, ta có \(OO'\) là đường trung trực của \(AB,\) do đó

\(OO'\bot AB\) và \(AI=IB=\dfrac{AB}{2}\)\(=\dfrac{24}{2}=12\left( cm \right).\)

Tính \(OI:\) Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông \(AIO,\) ta có

\(O{{I}^{2}}=O{{A}^{2}}-A{{I}^{2}}\)\(={{20}^{2}}-{{12}^{2}}=400-144=256.\)

Suy ra \(OI = 16cm.\)

Tính \(O'I:\) Áp dụng định lí Py-ta-go cho tam giác vuông \(AIO',\) ta có

\(O'{{I}^{2}}=O'{{A}^{2}}-A{{I}^{2}}={{15}^{2}}-{{12}^{2}}\)\(=225-144=81\left( cm \right).\)

Suy ra \(O'I=9cm.\)

Xét hai trường hợp :

a) Nếu \(O\) và \(O'\) nằm khác phía đối với \(AB\) thì

\(OO' = OI + IO' = 16 + 9 = 25\left( {cm} \right).\)

b) Nếu \(O\) và \(O'\) nằm cùng phía đối với \(AB\) thì

\(OO' = OI - IO' = 16 - 9 = 7\left( {cm} \right).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close