Bài 34 trang 136 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 34 trang 136 VBT toán 9 tập 1. a) Tâm của các đường tròn bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn tâm O bán kính 3cm nằm trên đường nào...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

a) Tâm của các đường tròn bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn tâm O bán kính 3cm nằm trên đường nào ?

b) Tâm của các đường tròn bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn tâm O bán kính 3cm nằm trên đường nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng kiến thức : Hai đường tròn tiếp xúc nhau, tiếp xúc ngoài khi \(OO’ = R + r;\) tiếp xúc trong khi \(OO’ = R – r > 0.\)

Lời giải chi tiết

a) 

(h. 94) Gọi \(O'\) là tâm của một đường tròn bất kì bán kính \(1cm\) tiếp xúc ngoài với đường tròn \(\left( {O;3cm} \right).\)

Hai đường tròn \(\left( O \right)\) và \(\left( {O'} \right)\) tiếp xúc ngoài nên \(OO' = OA + O'A = 4\left( {cm} \right).\)

Điểm \(O'\) cách điểm \(O\) cố định một khoảng \(4cm\) nên \(O'\)  nằm trên đường tròn tâm \(O\) bán kính \(4cm.\)

Vậy tâm của các đường tròn bán kính \(1cm\) tiếp xúc ngoài với đường tròn \(\left( {O;3cm} \right)\) nằm trên đường tròn \(\left( {O;4cm} \right).\) 

b)

Gọi \(O'\) là tâm của một đường tròn bất kì bán kính \(1cm\) tiếp xúc trong với đường tròn \(\left( {O;3cm} \right).\)

Hai đường tròn \(\left( O \right)\) và \(\left( {O'} \right)\) tiếp xúc trong  nên \(OO' = OA - O'A = 2\left( {cm} \right).\)

Điểm \(O'\) cách điểm \(O\) cố định một khoảng \(2cm\) nên \(O'\)  nằm trên đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2cm.\)

Vậy tâm của các đường tròn bán kính \(1cm\) tiếp xúc trong với đường tròn \(\left( {O;3cm} \right)\) nằm trên đường tròn \(\left( {O;2cm} \right).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close