Bài 28 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 28 trang 76 VBT toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 2x + (3 + m)...

Quảng cáo

Đề bài

Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số \(y = 2x + \left( {3 + m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {5 - m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi tung độ gốc của chúng bằng nhau và hệ số góc của chủng khác nhau.

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \(y = 2x + \left( {3 + m} \right)\) cắt trục tung tại điểm có hoành độ là x = 0 và tung độ y = 3 + m.

Đường thẳng \(y = 3x + \left( {5 - m} \right)\) cắt trục tung tại điểm có hoành độ là x = 0 và tung độ y = 5 - m.

Hai đường thẳng \(y = 2x + \left( {3 + m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {5 - m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi và chỉ khi \(3 + m = 5 - m\) \( \Leftrightarrow m = 1\).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close