Bài 30 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 30 trang 76 VBT toán 9 tập 1. Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

\(y = kx + \left( {m - 2} \right),\,\,\left( {k \ne 0} \right);\,\,y = \left( {5 - k} \right)x + \left( {4 - m} \right),\,\,\left( {k \ne 5} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) trùng nhau khi \(a = a'\) và \(b = b'\).

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng đã cho trùng nhau khi \(k = 5 - k\) và \(m - 2 = 4 - m\)

Từ đó ta có \(k = \dfrac{5}{2}\) và \(m=3\), thỏa mãn các điều kiện \(k \ne 0\) và \(k \ne 5\).

Vậy hai đường thẳng đã cho trùng nhau khi  \(k = \dfrac{5}{2}\) và \(m = 3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close