Bài 29 trang 76 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 76 VBT toán 9 tập 1. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a -1)x +2 ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = \left( {a - 1} \right)x + 2\,\,\left( {a \ne 1} \right)\) và \(y = \left( {3 - a} \right)x + 1\,\,\left( {a \ne 3} \right)\) song song với nhau ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) song song với nhau khi \(a = a'\) và \(b \ne b'\).

Lời giải chi tiết

Tung độ gốc của hai đường thẳng đã cho là khác nhau \(\left( {2 \ne 1} \right)\), do đó hai đường thẳng này song song với nhau khi

\(a - 1 = 3 - a \Leftrightarrow a = 2\)

\(a = 2\) thỏa mãn hai điều kiện khác \(1\) và khác \(3\).

Vậy khi \(a = 2\) thì hai đường thẳng đã cho song song với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close