Bài 27 trang 75 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 75 VBT toán 9 tập 1. a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y =(m - 1)x + 3 đồng biến ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất \(y = \left( {m - 1} \right)x + 3\) đồng biến ?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất \(y = \left( {5 - k} \right)x + 1\) nghịch biến ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R khi a > 0

b) Nghịch biến trên R khi a < 0

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(y = \left( {m - 1} \right)x + 3\) là hàm số bậc nhất, do đó

\(m - 1 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 1\)              (1)

\(y = \left( {m - 1} \right)x + 3\) đồng biến khi \(m - 1 > 0 \Leftrightarrow m > 1\)               (2)

Kết hợp (1) và (2), suy ra hàm số đã cho đồng biến khi \(m > 1\).

b) Hàm số \(y = \left( {5 - k} \right)x + 1\) là hàm số bậc nhất, do đó \(5 - k \ne 0 \Leftrightarrow k \ne 5\)         (3)

\(y = \left( {5 - k} \right)x + 1\) nghịch biến khi \(5 - k < 0 \Leftrightarrow k > 5\)              (4)

Kết hợp (3) và (4), suy ra hàm số đã cho nghịch biến khi \(k > 5\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close