Giải bài 2.21 trang 30 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Không cần tính, hãy so sánh số A với số B trong các trường hợp sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Không cần tính, hãy so sánh số A với số B trong các trường hợp sau:

a) \(A = 2021.2023\;\) và \(B = {2022^2}\);

b) \(A = 2021.2025\) và \(B = {2023^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hằng đẳng thức

\({a^2} - {b^2} = \left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có

\(A = 2021.2023 = \left( {2022-1} \right).\left( {2022 + 1} \right) = {2022^2}\;-1 < {2022^2}.\)

Vậy \(A < B\).

b) Ta có:

\(A = 2021.2025 = \left( {2023-2} \right)\left( {2023 + 2} \right) = {2023^2}\;-2 < {2023^2}\).

Vậy \(A < B\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close