Giải bài 2.19 trang 29 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhanh giá trị của các biểu thức:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh giá trị của các biểu thức:

a) \({x^2}\; + 12x + 36\) tại \(x =  - 1006\).

b) \({x^3}\;-9{x^2}\; + 27x-27\) tại \(x = 103\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Ta sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\)

b) Ta sử dụng hằng đẳng thức \({a^3} - {b^3} = \left( {a - b} \right)\left( {{a^2} + ab + {b^2}} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({x^2}\; + 12x + 36 = {x^2}\; + 2.x.6 + {6^2}\; = {\left( {x + 6} \right)^2}\).

Thay \(x =  - 1006\) ta có:

\({\left( { - 1006 + 6} \right)^2}\; = {1000^2}\; = 1000000.\)

b) Ta có \({x^3}-9{x^2}\; + 27x-27 = {x^3} - 3.{x^2}.3 + 3.x{.3^2}\; - {3^3}\; = {\left( {x - 3} \right)^3}\)

Thay \(x = 103\) ta có:

\({\left( {103 - 3} \right)^3}\; = {100^3}\; = 1000000.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close